Method 'Boolean Contains(System.String)' declared on type 'System.String' cannot be called with instance of type 'System.Int32'

at System.Linq.Expressions.Expression.ValidateCallInstanceType(Type instanceType, MethodInfo method) at System.Linq.Expressions.Expression.ValidateStaticOrInstanceMethod(Expression instance, MethodInfo method) at System.Linq.Expressions.Expression.ValidateMethodAndGetParameters(Expression instance, MethodInfo method) at System.Linq.Expressions.Expression.Call(Expression instance, MethodInfo method, Expression arg0) at System.Linq.Expressions.Expression.Call(Expression instance, MethodInfo method, IEnumerable`1 arguments) at Intelliplan.CMS.Filters.ExpressionHelpers.ConcatExpressionsWithOperator(Expression left, Expression right, String expressionOperator) in d:\a\1\s\Intelliplan.CMS\Intelliplan.CMS.Filters\IQueryableExtensions.cs:line 180 at Intelliplan.CMS.Filters.ExpressionHelpers.BuildFilterValuesExpression(Expression left, List`1 filterValues) in d:\a\1\s\Intelliplan.CMS\Intelliplan.CMS.Filters\IQueryableExtensions.cs:line 117 at Intelliplan.CMS.Filters.ExpressionHelpers.CreateExpression[T](List`1 filters, ParameterExpression pe, FilterGroupJoinType filterGroupJoinType) in d:\a\1\s\Intelliplan.CMS\Intelliplan.CMS.Filters\IQueryableExtensions.cs:line 85 at Intelliplan.CMS.Filters.LinqFilterExtensions.Filter[T](IQueryable`1 query, FilterGroupsHolder filterGroupsHolder) in d:\a\1\s\Intelliplan.CMS\Intelliplan.CMS.Filters\IQueryableExtensions.cs:line 46 at Intelliplan.CMS.Core.LinkedDataResolvers.JobAdListResolver.Resolve(FilterGroupsHolder filterGroupHolder, Object args, Int32 page, Int32 pageSize) in d:\a\1\s\Intelliplan.CMS\Intelliplan.CMS.Core\LinkedDataResolvers\JobAdListResolver.cs:line 35 at CallSite.Target(Closure , CallSite , Object ) at Intelliplan.CMS.Core.DomainExtensions.LinkedDataExtensions.Resolve(LinkedData this, Object args, IServiceProvider serviceProvider, Boolean asyncResolve, Boolean useCache) in d:\a\1\s\Intelliplan.CMS\Intelliplan.CMS.Core\DomainExtensions\LinkedDataExtensions.cs:line 98

Vill du hitta din nya arbetsplats?

Om du inte hittar någon tjänst som passar dina önskemål just nu, registrera dig hos oss så kontaktar vi dig för att få veta mer om vad just du söker.

Många förskollärare och lärare upplever att det är svårt att hitta rätt bland alla utannonserade tjänster. Vi har därför ett nära samarbete med förskolor och skolor för att på bästa sätt kunna matcha dig med din nya arbetsplats.

Registrera dig idag!

Klicka nedan på det som passar just dig.

facebookCreated with Sketch.